Kulüp İşlemleri

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

SPOR KULÜBÜ TESCİL İŞLEMLERİ

Dernekler mevzuatına göre gençlik, spor, gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan derneklerin kulüp olarak tescil işlemleri il müdürlüğünce yapılır. Aşağıdaki belgeler 2 (iki) dosya halinde hazırlanarak il müdürlüğüne verilir.

-Dilekçe İndir

-Tüzüğün tasdikli örneği 

-Kuruluş bildirgesi

-Yönetim Kurulu Kararı İndir

-Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı,

-Tescil işlemi atıcılık, avcılık ve halk oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten izin yazısı.

-Kulüp, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise, ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı

-Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi  İndir

-Gençlik Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi İndir 
-Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için üçüncü kademe
antrenör belgesinin, gençlikle ilgili tescil işlemlerinde ise taahhüt edilen gençlik faaliyeti türlerinde görevlendirecek gençlik liderleri ve eğitmenler
için Genel Müdürlükçe veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerin aslı veya ilgili kurumlarca tasdikli sureti.

-Antrenör sözleşmeleri  İndir

-Kulübün taahhüt ettiği gençlik faaliyeti türü veya spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi.

-Mevcut üye listesi.

KULÜBE BRANŞ İLAVESİNDE İSTENEN BELGELER

-Dilekçe  (mühürlü ve imzalı) indirmek için İndir

-Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) İndir

-Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

-Antrenör belgesi  (antrenör belgesi en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) İndir

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1. Yeni tüzük

2. Genel kurul tutanağı

3. Dilekçe

4. Renk değişikliğinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve amblem

TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ  

Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar 

-Tescil Fişi İndir

-Yüzme Bildiğine Dair Beyan İndir

-Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu 

-Sağlık Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu (Bu form ile sağlık ocağına başvurunuz) 

-Fotograf (2 adet) (1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak)

Vize İşlemlerinde Gerekli Belgeler

-Fotoğraf (1 Adet)

-Sağlık Beyanı  İndir 

 Spor Kartı İşlemlerinde Gerekli Belgeler

Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

Spor Kartı Bilgi Formu İndir

Transfer işlemlerinde gerekli belgeler 

-Tescil Fişi İndir

-İlişiksiz/Yetki belgesi, Transfer taahhütnamesi  İndir

-Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu)* 

-Fotograf (2 Adet) 1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak

-Beyanname*
-Vize ve Transfer İçin Beyanname (18 Yaş Altı)  İndir
-Vize ve Transfer İçin Beyanname (18 Yaş Üstü)  İndir
-Vize ve Transfer İçin Beyanname (Özel Sporcular)  İndir
-Vize ve Transfer İçin Beyanname (18 Yaş Altı Bedensel-İşitme-Görme Engeliler)  İndir
-Vize ve Transfer İçin Beyanname (18 Yaş Üstü Bedensel-İşitme-Görme Engeliler)  İndir 

*Transfer işleminde branş değişikliği yoksa Beyanname branş değişikliği varsa sağlık raporu
gereklidir.

 

EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU TAKDİRDE TALEP İŞLEME ALINACAKTIR. ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN, LÜTFEN EVRAKLARINIZIN EKSİKSİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

Nakdi Yardım Talebi 

 Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

3. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Formu İçin TIKLAYINIZ

4. Vergi borcu yoktur belgesi.

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE LİSANS ÇIKARMA FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  Sözleşmesi.docx

Dernek Bildirim Formu.doc

Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği.docx

Kulüp Yardım Formu.doc

Kulüp Yetki Belgesi.doc

Taahhütname.doc

Tüzük.doc