Kulüp İşlemleri

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

SPOR KULÜBÜ TESCİL İŞLEMLERİ

Dernekler mevzuatına göre gençlik, spor, gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan derneklerin kulüp olarak tescil işlemleri il müdürlüğünce yapılır. Aşağıdaki belgeler 2 (iki) dosya halinde hazırlanarak il müdürlüğüne verilir.

-Dilekçe İndir

-Tüzüğün tasdikli örneği 

-Kuruluş bildirgesi

-Yönetim Kurulu Kararı İndir

-Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı,

-Tescil işlemi atıcılık, avcılık ve halk oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten izin yazısı.

-Kulüp, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise, ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı

-Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi  İndir

-Gençlik Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi İndir 
-Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için üçüncü kademe
antrenör belgesinin, gençlikle ilgili tescil işlemlerinde ise taahhüt edilen gençlik faaliyeti türlerinde görevlendirecek gençlik liderleri ve eğitmenler
için Genel Müdürlükçe veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerin aslı veya ilgili kurumlarca tasdikli sureti.

-Antrenör sözleşmeleri  İndir

-Kulübün taahhüt ettiği gençlik faaliyeti türü veya spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi.

-Mevcut üye listesi.

KULÜBE BRANŞ İLAVESİNDE İSTENEN BELGELER

-Dilekçe  (mühürlü ve imzalı) indirmek için İndir

-Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) İndir

-Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

-Antrenör belgesi  (antrenör belgesi en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) İndir

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1. Yeni tüzük

2. Genel kurul tutanağı

3. Dilekçe

4. Renk değişikliğinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve amblem

 

  LİSANS İŞLEMLERİ

(Sadece Basketbol İçin)-Yeni Çıkacak Lisans İçin Gereken Belgeler:

Kulüple İlişiğini Gösterir Belge-Basketbol.pdf 
Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

(Sadece Basketbol İçin)-Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

(Sadece Basketbol İçin)-Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Transfer Sözleşmesi-Basketbol.pdf
Muvafakat Belgesi-Basketbol.pdf
Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf
Taahhütname-Ek-8.pdf
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Yeni Çıkacak Kulüp Lisansı İçin Gereken Belgeler:

Kulüple İlişiğini Gösteren Belge (Ek-2)
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
Yüzme, Yelken, Kano ve Rafting Branşları İçin: Yüzme Bildiğine Dair Beyan

Yeni Çıkacak Ferdi Lisans İçin Gereken Belgeler:

Ferdi Lisans Talep Formu
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin)
Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin)
1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
18 Yaşından Küçük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin BelgesiNakdi Yardım Talebi 

 Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

3. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Formu İçin TIKLAYINIZ

4. Vergi borcu yoktur belgesi.

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE LİSANS ÇIKARMA FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  Sözleşmesi.docx

Dernek Bildirim Formu.doc

Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği.docx

Kulüp Yardım Formu.doc

Kulüp Yetki Belgesi.doc

Taahhütname.doc

Tüzük.doc