Kulüp İşlemleri

 GSB Spor Bilgi Sistemi SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

SPORCU LİSANS İŞLEMLERİ

Lisans hizmeti veren birimlerimiz;

 • İl Müdürlüğü Hizmet Binası
 • Taşköprü İlçe Müdürlüğü
 • Tosya İlçe Müdürlüğü
 • Cide İlçe Müdürlüğü

KULÜP SPORCULARININ İLK DEFA ALACAKLARI LİSANSLAR İÇİN:

 • Kulüple İlişiğini Gösterir Belge
 • Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Spor için)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Yüzme, Yelken, Kano, Rafting, Kürek ve Triatlon branşları için; Yüzme Bildiğine Dair Beyan
 • Kayak branşı için; Kayak Bildiğine Dair Beyan
 • Golf branşı için; Handikap sertifikası.
 • Ücret alan federasyonlar için ücretin yatırıldığına dair banka dekontu. (Ücretler federasyonların belirlediği banka hesaplarına yatırılacaktır, federasyonların internet siteleri için tıklayınız.)
 • Otomobil Sporları için; Ehliyet (TC kanunlarına uygun) ve adli sicil kaydı.

FERDİ SPORCULARIN İLK DEFA ALACAKLARI LİSANSLAR İÇİN:

 • Ferdi Lisans Talep Formu (Tercihen bilgisayarda doldurulacak, 18 Yaşından küçük sporcuların velileri E-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sisteminden Veli İzin Belgesi doldurabilir.)
 • Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Spor için)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Yüzme, Yelken, Kano, Rafting, Kürek ve Triatlon branşları için; Yüzme Bildiğine Dair Beyan
 • Kayak branşı için; Kayak Bildiğine Dair Beyan
 • Otomobil Sporları için; Ehliyet (TC kanunlarına uygun) ve adli sicil kaydı.

VİZE İŞLEMİ İÇİN (LİSANS YENİLEME):

 • Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından küçük sporcuların velileri E-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sisteminden Veli İzin Belgesi doldurabilir.)
 • Veli İzin Belgesi (18 Yaşından küçük sporcuların velileri E-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sisteminden Veli İzin Belgesi doldurabilir.)
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Ücret alan federasyonlar için ücretin yatırıldığına dair banka dekontu. (Ücretler federasyonların belirlediği banka hesaplarına yatırılacaktır, federasyonların internet siteleri için tıklayınız.)
 • Golf branşı için; O sezon içerisinde alınmış handikap sertifikası.

TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN:

BASKETBOL LİSANSLARI İÇİN BELGELER:

Yeni Alınacak Basketbol Lisansı İçin:

Basketbol Vize İşlemi (Lisans Yenileme) İçin:

Basketbol Transfer İşlemi İçin:

YABANCI SPORCU LİSANSLARI İÇİN BELGELER:

NOT:Bir kulüpte bir sezonda en fazla 2 yabancı sporcu vizesi aktif olabilir.

 Yabancı Sporcular:

 • Yukarıda talep edilen standart belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler gereklidir.
 • Yabancı kimlik numarası
 • Vatandaşı olduğu ülkenin spor federasyonundan alınan izin belgesi ve Türkçe tercümesi.
 • Pasaport aslı veya noter tasdikli sureti
 • Kulüple yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tasdikli sureti

NOT: Voleybol branşında 14 yaşından küçük sporcular için vatandaşı olduğu ülkenin spor federasyonundan alınan izin belgesi istenmez. Federasyonların sicil lisans talimatları farklılık gösterebilir.

Birden Fazla Vatandaşlık Hakkına Sahip Sporcular:

 • Yukarıda talep edilen standart belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler gereklidir.
 • Hangi ülke vatandaşlığını kullanmak istediklerini, lisans veya transfer işlemi gerçekleştirecekleri sezon öncesinde noter kanalı ile il müdürlüğüne bildirirler.
 • Tüm işlemler sporcunun bildirimi doğrultusunda oluşan hukuki statüye göre talimat hükümlerince gerçekleştirilecektir.
 
KULÜP İŞLEMLERİ
 

 

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor federasyonları kanunu.pdf
 
  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPACAK KULÜPLERDEN İSTENEN BELGELER

 

1- Spor Kulübü Genel Kurul Dilekçesi.docx ( Toplantı yapıldığına dair)

2- Genel Kurul Toplantı Kararı (Karar Defteri Fotokopisi)

3- Hazirun Listesi(Üye sayınızı İl Müdürlüğümüzden teyit ediniz)

4- Genel Kurul Duyurusu

5- Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx

6- Genel Kurul Divan Tutanağı

7- Yönetim ve Denetim kurullarının üyelerinde değişiklik yapıldıysa; Genel Kurul Sonrası Yönetim Asil-Yedek Üye Listesi.xlsx

8- Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alacak üyeler arasında adli sicil kaydı bulunanlardan adli sicil kaydı (kurum talebi) ve son 5 yıl içinde spor cezası bulunan kişilerin sportif ceza bilgi formu (son 5 yıl için)

9-Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

 NOT: Üyelik işlemleri e devlet spor bilgi sistemi üzerinden kulüp başkanları tarafından yapılabilecektir.

YENİ KURULACAK SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
 
1- Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliğine göre hazırlanmış tüzük - Örnek Tüzük.docx (2 Nüsha ve asılları olacak şekilde)

 Dikkat! (Tüzüğün her sayfasının en altı imzalanacak)

2- Spor Kulübü Amblem( A4 kağıdına renkli şekilde)

3-Spor Kulübü Kuruluş Başvuru Dilekçesi.docx

4- Adli sicil kaydı olan üyelerin adli sicil arşiv kaydı yazısı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Verilmek Üzere)

5- Son 5 yıl içinde sportif cezası bulunan üyelerin E-Devlet Spor Bilgi Sisteminden alınmış cezası yoktur yazısı( Son 5 yıl için)

  DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER(İSİM VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN)

1- Genel Kurul Kararı

    a) Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı Gündem Maddeleri Belirlenecek)

    b) Hazirun Listesi(Üye sayınızı İl Müdürlüğümüzden teyit ediniz)

    c) Genel Kurul Duyurusu

    d)Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx

    e) Genel Kurul Divan Tutanağı

2-Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alacak üyeler arasında adli sicil kaydı bulunanlardan adli sicil kaydı (kurum talebi) ve son 5 yıl içinde spor cezası bulunan kişilerin sportif ceza bilgi formu (son 5 yıl için)

3ÖrnekTüzük.docx(İki adet getirilecek ve tüzüğün her sayfasının en altını yönetim kurulu imzalayacak)

4- Yönetim ve Denetim kurullarının üyelerinde değişiklik yapıldıysa;Genel Kurul Sonrası Yönetim Asil-Yedek Üye Listesi.xlsx

5-Spor Kulübü İsim ve Tüzük Değişikliği Başvuru Dilekçesi.docx

6- Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

7-Müessese ve Okul Spor Kulüpleri İçin İsim Değişlikliği İçin Kurumlardan Onay Yazısı

8-Spor Kulübü Amblemi( A4 kağıdına renkli şekilde)

9- Eğer kulübünüze yeni üye eklendiyse bu kişilerin üyelik dilekçeleri ile üye olduklarına dair karar defteri fotokopisi

NOT: Üyelik işlemleri e devlet spor bilgi sistemi üzerinden kulüp başkanları tarafından yapılabilecektir.

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler (2).docx

 

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER

Spor Kulübü Tarafından Bastırılacak Belgeler.docx


SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

1. Nakdi Yardım Değerlendirme Formu.docx

2-Kulüp Alındı Belgesi

3-Ayni Bağış Alındı Belgesi

4-Yetki Belgesi

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ;

1. 6102 sayılı Kanuna göre kurulan tüzel kişilik kazanan anonim şirketleri, İl Müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.
2.Başvuru Dilekçesi

3. Anonim şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış tescil talebi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte anonim şirketin merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi

a) Genel Kurul Kararı
b) Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren esas sözleşme
c) Anonim Şirket pay sahipleri arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanını ve merkezini gösterir belge.
d) Anonim Şirketi kamu kurum ve kuruşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum ve kuruluşun vereceği izin yazısı.
e) Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.
f) Yapılacak olan tescil başvurusunda anonim şirketin paylarının borsaya kote olması durumunda başvuruda borsaya kote olan paylara ilişkin pay sahipliği ve diğer bilgilere yer verilmez.
g) Spor kulübü için belirlenen renkli Logo/Amblem
h) Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Bilgileri
ı) Yönetimde bulunan kişilerden adli sicil kaydı
https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi
i) Yönetimde bulunan kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.(E Devletten) https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi
j) 
Spor Anonim Şirketleri Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname(Yönetim ve Denetim Kurulları Üyeleri aynı lig ve aynı branşta başka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz)

 SPOR KULÜBÜ TASFİYESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 AÇIKLAMA (OKU) TIKLAYIN

1-Spor Kulübü Fesih Dilekçesi TIKLAYIN

2-Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek) ÖRNEK KARAR İÇİN; TIKLAYIN

3-Genel Kurul Duyurusu

4-Hazirun Listesi

5-Genel Kurul Divan Tutanağı (“Derneğin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak) TIKLAYIN

6-Spor Kulübü Tasfiye Tutanağı TIKLAYIN

7-Banka hesabının kapatıldığına dair yazı ve dekont.

8-Spor Kulübünün herhangi bir faaliyetinin bulunup bulunmadığı belirtilecek(Tasfiye Tutanağı içerisine yazılacak )

9- Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.

BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (MEVCUT KULÜBE BRANŞ EKLEME)

 
1. Dilekçe  (mühürlü ve imzalı) indirmek için Tıklayınız 
 
2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) Tescil Taahhütnamesi.doc
 
3. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için
 
ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.
 
4. Antrenör Belgesi  (antrenör belgesi enaz 2. kademe, İhtisas ise 3. Kademe)  
 
5. Antrenör Sözleşmesi (mühürlü ve imzalı)Antrenör Sözleşmesi.doc
 

Nakdi Yardım Talebi 
 
Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

*       Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı.pdf TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

3. Spor Kulüpleri için NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU YENİ.docx

4. Vergi borcu yoktur belgesi.